Diplomlar we sertifikatlar

 • Fransuz diliniň DELF we DALF synaglary

  Türkmenistandaky Fransuz Instituty size 16-njy iýuldan başlap bir hepdäň dowamynda DELF we DALF synaglaryny tabşyrmaga mümkinçilik berýär.

  A1 derejeden C1 dereja çenli, ulular üçin we okuwçylar üçin ýöriteleşdirilen, DELF we DALF synaglary size fransuz dili derejäňizi barlamaga we Fransiýanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilýän diplomy almaga mümkinçilik beryär. Bu diplom size Fransiýada okamak ýa-da işlemek isleseňiz, ýa-da öz bilim derejäňizi tassyklatmak isleseňiz, peýdaly bolup biler.

  6-njy iýula çenli dowam edýän ýazylyşyk ýa-da goşmaça maglumat üçin 27-08-60 nomere Duşenbeden Anna çenli sagat 15.00-19.00 aralygynda jan edip bilersiňiz.

  Dowamyny okamak

 • DELF - DALF 2017

  Türkmenistandaky Fransuz Instituty 2017-njy ýylyň 19-24-nji iýun aralygynda DELF we DALF synaglaryny gurnaýar.
  Ýazylyşyk 2017-njy ýylyň 17-nji maýyndan 5-nji iýuna çenli.

  Dowamyny okamak

 • DELF/DALF

  Fransuz dili boýunça öz bilim derejäňizi barlamak üçin siz DELF ekzameniniň A1, A2, B1, B2 derejelerini ýa-da DALF ekzameniniň C1 derejesini tabşyryp bütin durmuşyňyzda ulanyp boljak Fransiýanyň Bilim ministrligi tarapyndan (...)

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy