Adres we salgylar

 • Adres

  35, кöç. 2029 (Esgerler) 744000 Aşgabat
  Telefon nomerler : (+993 12) 36 35 50
  Ilçihananyň faksy : (+993 12) 36 35 46
  bize ýazmak

  Dowamyny okamak

 • Salgylar

  Gyssagly wagtda telefon nomerler : (993 12) 36 35 50
  Ilçihananyň faksy : (993 12) 36 35 46
  Iş wagty we iş gün däl günler
  Giriş Ilçihananyň gapysyndan sähelçe daşlykda ýerleşýän ikinji gapydan.
  Ilçihananyň iş günleri: (...)

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy