• 18 aprel 2018

  Türkmenistandaky Fransuz Institutynda "Ahalteke we Fransiýa" atly (...)

  21-nji aprelda sagat 15:00-da Türkmenistandaky Fransuz Institutynda "Ahalteke we Fransiýa" atly serginiñ açylyş dabarasy bolar.
  Sergi 21-nji apreldan 12-nji maýa çenli dowam eder.
  Partnýorlarymyz tarapyndan gurnalýan furşediñ dowamynda, myhmanlar üç sany sergiler zalynda türkmen suratkeşleriniñ bedewe bagyşlanan eserlerini synlap bilerler.
  Birinji sergiler zaly atlaryñ morfologiýasyna we Ahalteke atlarynyñ (...)

  Tazelikler

  • 12 aprel 2018

   Ibantuta bilen aýdym-sazly duşuşyk

   Saz Iban Perretiň çagalykdan ýoldaşy. Ol ilki pianino we gitara çalýardy, ýöne Birleşen Arap Emiratlygynda we Bahreinde “Ud” atly saz guralyna sataşdy.
   Ibantuta lakamyny özüne alyp, Iban Perre dünýä syýahatyny dowam edýär we gadymdam (...)

   [Okamak...]
  • 12 aprel 2018

   Fransuz dilinde afrikan edebiýaty

   Frankofoniýa baýramy mynasybetli biziň mediatekamyz size fransuz dilinde çap edilen afrikan edebiýatyny hödürleýär.
   Alžirden Rwanda çenli, Mali we Kot-d’Iwuar aralygyny öz içine alyp, dünýäde fransuz dilinde gürleýänleriň ýarysy Afrika (...)

   [Okamak...]
  • 9 aprel 2018

   Sişenbe gününiň myhmany - 10-njy aprel

   Aprel aýynyň Sişenbe gününiň duşuşygy 10-njy aprelda sagat 18.30 bolar. Bu gezekki duşuşyk üçin Kristof Luaýe bize myhmançylyga geler.
   4 ýylyň dowamynda, Kristof Luaýe Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň howpsuzlygy üçin jogapkär (...)

   [Okamak...]

  Fransiýa Türkmenistanda

  Kartany ulaltmak