• 22 maý 2018

  Aşgabatda “Pariž asmanynyň astynda" atly konserti

  Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy we Fransuz Instituty sizi 2018-nji ýylyň 26-njy maýynda boljak “Pariž asmanynyň astynda” atly konserte çagyrýar.
  Fransuz sazandalary Aleksis Kýunyň (akkardeon, wokal) we Samuel Makenyň (klarnet) gatnaşmagynda gurnalýan bu konsertiň programmasyna jazz, klassik sazlar (“Ýawanka”, “Gülgüli durmuş”, “Sen-Žanyň aşyklary”, “Monmartryň agysy”, “Pariž asmanynyň astynda”, “Landyş (...)

  Tazelikler

  • 22 iýun 2018

   Synaglara taýýarlaýyş sapaklary

   Bu ýyl bizde täzelik, Türkmenistandaky Fransuz Instituty DELF-DALF synaglaryna taýýarlaýyş sapaklary hödürleýär.
   Duşenbede Anna çenli, synaglardan öňki iki hepdäniň dowamynda boljak bu kurslar sizi ýörite sapaklar arkaly synaglara (...)

   [Okamak...]
  • 22 iýun 2018

   Fransuz diliniň DELF we DALF synaglary

   Türkmenistandaky Fransuz Instituty size 16-njy iýuldan başlap bir hepdäň dowamynda DELF we DALF synaglaryny tabşyrmaga mümkinçilik berýär.
   A1 derejeden C1 dereja çenli, ulular üçin we okuwçylar üçin ýöriteleşdirilen, DELF we DALF (...)

   [Okamak...]
  • 22 iýun 2018

   Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary

   Tomus geldi ! Pursatdan peýdalanyp fransuz dilini öwreniň !

   Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary 2-nji iýulda başlanar we ýazylyşmaga howlugyň !

   [Okamak...]

  Fransiýa Türkmenistanda

  Kartany ulaltmak