• Jenap Žan-Mark Eýronyň beýannamasy – Fransiýa-Merkezi Aziýa - diplomatik (...)

  30 mart 2017

  Jenap Žan-Mark Eýronyň beýannamasy – Fransiýa-Merkezi Aziýa - (...)

  Geçen 25 ýylyň içinde Fransiýa partnýorlary bilen netijeli gatnaşyk etdi.
  Fransiýa bäş ýurduň hersinde Ilçihanasy bolan Ýewropa Bileleşiginiň agza döwletleriniň iki ýurdunyň biridir. Ol ähli ugurlarda dialogy we hyzmatdaşlygy, şol sanda ykdysadyýetde we medeniýetde, dowam etmäge hyjuwlydyr. Ol bu partnýorlara özleriniň reforma, özleriniň intitutlaryny kämilleşdirme, hukuk hökümdarlygyny berkitme we öz ykdysadyýetini (...)

  Tazelikler

  • Tomusky intensiw kurslary 2017

   13 iýun 2017

   Tomusky intensiw kurslary 2017

   Türkmenistaky Fransuz Instituty sizi 2017-nji ýylyň 3-nji iýulyndan 29-njy iýulyna çenli dowam etjek fransuz diliniň tomusky intensiw tapgyryna çagyrýar.
   Ýazylyşyk we töleg 12-16 iýun aralygy hem-de 27-30 iýun (...)

   [Okamak...]
  • DELF - DALF 2017

   16 maý 2017

   DELF - DALF 2017

   Türkmenistandaky Fransuz Instituty 2017-njy ýylyň 19-24-nji iýun aralygynda DELF we DALF synaglaryny gurnaýar.
   Ýazylyşyk 2017-njy ýylyň 17-nji maýyndan 5-nji iýuna çenli.

   [Okamak...]
  • Fransiýa/Merkezi Aziýa - diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 (...)

   29 mart 2017

   Fransiýa/Merkezi Aziýa - diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy

   2017-nji ýylyň 29-njy martynda jenap Žan-Mark Eýro Daşary işleri ministrlikde Merkezi Aziýanyň bäş ýurdundan kärdeşlerini 1992-nji ýylda Kazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan we Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklyaryň ýola (...)

   [Okamak...]

  Campus France

  Fransiýa Türkmenistanda

  Kartany ulaltmak