• Ilçisiniň 2017-nji ýylyň 14-nji iýulyndaky çykyşy

  17 iýul 2017

  Ilçisiniň 2017-nji ýylyň 14-nji iýulyndaky çykyşy

  Jenap Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,
  Hanymlar we jenap Ilçiler,
  Gadyrly fransuz watandaşlar,
  Hormatly türkmen dostlar,
  Niredenligiňize garamazdan, hormatly Fransiýanyň dostlary !
  Bir ýyl mundan ozal, edil şu günde, Fransiýanyň Nitsa şäherinde, Fransiýa elhenç urgy edildi : dürli ýaşly we dürli dinden bolan 86 fransuz ýa-da, meniň ýurduma aşyk daşary ýurt raýatlary, Fransiýa degişli ähli zady (...)

  Tazelikler

  • Fransuz dili kurslarynyň täze sessiýasyna ýazylmaga howlugyň!

   29 awgust 2017

   Fransuz dili kurslarynyň täze sessiýasyna ýazylmaga howlugyň!

   Fransuz dili kurslarynyň täze sessiýasy 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda başlaýar.
   Ýazylyşyk: 2017-nji ýylyň 21-nji awgustyndan 15-nji sentýabra çenli.

   [Okamak...]
  • 14-nji iýulyň Aşgabatda bellenmegi

   18 iýul 2017

   14-nji iýulyň Aşgabatda bellenmegi

   14-nji iýulda, anna güni agşam, Fransiýanyň Milli baýramyny Aşgabatda bellemek üçin Ilçihana dabara gurnady. Ol bu dabarany geçirmäge mümkinçilik beren sponsorlara minnetdarlygyny bildirýär : Airbus, Bouygues, Fransiýa-Türkmenistan söwda (...)

   [Okamak...]
  • Tomusky intensiw kurslary 2017

   13 iýun 2017

   Tomusky intensiw kurslary 2017

   Türkmenistaky Fransuz Instituty sizi 2017-nji ýylyň 3-nji iýulyndan 29-njy iýulyna çenli dowam etjek fransuz diliniň tomusky intensiw tapgyryna çagyrýar.
   Ýazylyşyk we töleg 12-16 iýun aralygy hem-de 27-30 iýun (...)

   [Okamak...]

  Campus France

  Fransiýa Türkmenistanda

  Kartany ulaltmak