Türkmenistandaky Fransuz Instituty

Türkmenistandaky Fransuz Instituty Fransiýanyň Ýewropa we daşary işler ministrliginiň edarasy. Ol köpugurly wezipäni ýerine ýetirýär hem-de fransuz dilini ýaýratmak we medeni, dil öwreniş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk işlerini alyp barýar.

Onuň esasy wezipeleri fransuz dilini okatmak, köpçülige döwrebap Fransiýa barada maglumat bermek we ýerli köpçüligi fransuz medeniýeti bilen ähli tarapdan tanyşdyrýan çäreleri guramak.

Koordinatalar

Türkmenistandaky Fransuz Instituty
Torgowaýa köçesi j. 1/12
744000 Aşgabat
Tel : 27 08 60
Kontakt

Kabul ediş wagty

Duşenbe : sagat 15.00 den 19.00 çenli
Sişenbe : sagat 9.00 dan 13.00 çenli
Çarşenbe : sagat 15.00 den 19.00 çenli
Penşenbe : sagat 9.00 dan 13.00 çenli
Anna : sagat 15.00 den 19.00 çenli

Mediýatekanyň iş tertibi

Duşenbe we çarşenbe günleri: sagat 10:00-dan 18:00-a çenli
Sişenbe we penşenbe günleri: sagat 14:00-dan 19:00-a çenli
Anna güni : sagat 14:00-dan 17 :00-a çenli
Kontakt