Aşgabatda “Pariž asmanynyň astynda" atly konserti [fr] [ru]

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy we Fransuz Instituty sizi 2018-nji ýylyň 26-njy maýynda boljak “Pariž asmanynyň astynda” atly konserte çagyrýar.

Fransuz sazandalary Aleksis Kýunyň (akkardeon, wokal) we Samuel Makenyň (klarnet) gatnaşmagynda gurnalýan bu konsertiň programmasyna jazz, klassik sazlar (“Ýawanka”, “Gülgüli durmuş”, “Sen-Žanyň aşyklary”, “Monmartryň agysy”, “Pariž asmanynyň astynda”, “Landyş güllände”) we birnäçe rus aýdymlary (“Gara gözler”, Doktor Žiwagonyň ariýasy”) girer.

Airbus, Bouygues we Turkish airlines hemaýatkärliginde gurnalýan bu konsert sagat 19.00-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda bolar.

Giriş tölegsiz

JPEG

Çap edilen 17/07/2018

Sahypanyň ýokarysy