Ashgabat 2017 AIMAG-e ganaşýan Taitili we Täze-Kaledoniýaly wekilleri Fransiýanyň rezidensiýasynda kabul etme [fr] [ru]

Duşanbe güni 25-nji sentýabrda Ilçi we onuň topary Taiti we Täze-Kaledoniýaly Aşgabat 2017 Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan delegasiýalaryň agzalaryny kabul etdiler. Sentýabryň 17-den 27-si aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilýän AIMAG-yň V oýunlary, Okeaniýa territoriýalarynyň we 19 ýurduň wekillerini hakykatdan hem bu oýunlaryň taryhynda birinji gezek kabul edýär. Biziň ultra-deňiz watandaşlarymyz sebäpli Aşgabat olimpik stadionynyň ýokarsynda biziň üç reňkli baýdagymyz täze-kaledoniýa we polineziýa reňkleri bilen parlady we olar öz mylakatlylygy, şähti açyklygy we ýaryşa sagdyn ruhdalygy bilen Fransuz Respublikasyny hormatladylar.

JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 12/04/2018

Sahypanyň ýokarysy