DELF/DALF

Fransuz dili boýunça öz bilim derejäňizi barlamak üçin siz DELF ekzameniniň A1, A2, B1, B2 derejelerini ýa-da DALF ekzameniniň C1 derejesini tabşyryp bütin durmuşyňyzda ulanyp boljak Fransiýanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan diplomy alyp bilersiňiz. Erzameniň geçjek senelerini Fransuz Institutynda Mukaramdan sorap bilip bilersiňiz.

JPEG - 16.2 ko

Çap edilen 13/03/2013

Sahypanyň ýokarysy