DELF we DALF 2016 synaglary [fr] [ru]

Fransuz dili boýunça öz bilim derejäňizi barlamak üçin siz DELF ekzameniniň A1, A2, B1, B2 derejelerini ýa-da DALF ekzameniniň C1 derejesini tabşyryp bütin durmuşyňyzda ulanyp boljak, Fransiýanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan diplomy alyp bilersiňiz.

Synag seneleri:

JPEG

Synag tarifleri:

JPEG

Tölegi gecirmek üçin Fransuz medeni merkeziň hasaplaşyk bölümine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin: Duşenbeden Anna çenli 15.00-19.00
Adresimiz: 1940 (Torgowaýa), 1/12
Tel : (0099312) 27 08 60 / 27 12 03 / 27 12 04

Çap edilen 29/08/2016

Sahypanyň ýokarysy