Fransua Delaus, Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçisi

1965-nji ýylyň 25-nji iýunynda doglan

Taryh boýunça master derejesi,
Häzirki dünýäni seljermegi çuňňur öwrenmek boýunça diplom,
“IEP Paris” syýasy ylymlar institutynyň diplomy,
“ENS” mugallymçylyk ýokary okuw mekdebiniň uçurymy,
“ENA” dolandyryş milli ýokary okuw mekdebiniň uçurymy, Leon Gambetta adyndaky gutardyş, 1993.

Daşary işleriň Geňeşçisi

Eýelän wezipeleri

  • ikinji kätip, Warşawa, 1993-1997 ýý.
  • Daşary işleriň merkezi dolandyryşynda iş (Ýewropa hyzmatdaşlygy), 1997-1999 ýý.
  • birinji geňeşçi, Kiýew, 1999-2004 ýý.
  • birinji geňeşçi, Buharest, 2004-2008 ýý.
  • birinji geňeşçi, Gaaga, 2008-2011 ýý.
  • Diplomatik we konsullyk Institutynyň diňleýjisi (iş tejribesiniň ortasynda hödürlenýän okuwyň birinji gutardyşy), 2011-2014 ýý.
  • Daşary işleriň merkezi dolandyryşynda iş, Kawkaz we Merkezi Aziýa boýunça Müdiriň orunbasary, awgust 2011 ý. - awgust 2016 ý.
  • Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçisi, 2016-njy ýylyň awgustyndan başlap.

Gürleýän dilleri

Fransuz dili: ene dili
Iňlis dili: erkin
Rus dili: ortaça
Polýak dili
Nemes dili
Rumyn dili

Dernière mise à jour le : 4 décembre 2018