Fransuz Institutynda grammatika kružogy [fr] [ru]

Eger-de siz grammatikada kynçylyk çekýän bolsaňyz ýa-da ony gaýtalamak we täze bir zatlar öwrenmek isleýän bolsaňyz bu kružok siziň üçin.

Her Anna güni sagat 18.30-den 20.00 çenli, Türkmenistanyň Fransuz Institutynda halypa mugallym Leýla Mukaşewna grammatika kružogyny alyp barýar. Her sapak üçin ýörite grammatiki tema saýlanar. Ilkinji sapak 16-njy fewralda sagat 18.30 “çalyşmalar we onuň görnüşleri” ady bilen geçdi.

Ýakynda siziň üçin fransuz grammatikasynyň yekeje syry hem galmaz.

Bu kružoga giriş tölegsiz.
(Kursa gatmaýanlar Fransuz Institutyň mediatekasyna ýazylmaly)

Çap edilen 25/09/2018

Sahypanyň ýokarysy