Fransuz dilini öwrenmek isleýärsiňizmi ?

Fransuz dilini öwrenmek isleseňiz, Türkmenistanyň Fransuz medeni merkezine, bize, ýuz tutuň, 2014-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-na başlaýan fransuz dili kurslarynyň 2-nji sessiýasy üçin :

• Debutant derejeleriniň hemmesi, has kiçi çagalar üçin dersler (4-6 ýaş),
• Ýazuw we dilden düşünmek üçin ýörite kurslar,
• Indiwidual ýa-da 2-3 adamdan ybarat kiçi toparlar,
• Dili elementar öwrenme boýunça resmi diploma taýýarlyk
• Fransuz dili (A1 derejeden B2 derejä çenli) (indiki sessiýa : iýun 2014 ý.)

Normal tarif: 400 TMT / Ýeňillikli tarif : 300 TMT

Ähli okuwçylarymyz üçin : mediateka we internet hyzmatlary.

ÝAZYLYŞ Merkezde 16 :30 – 19 :30 (1/12 Torgowaýa köçesi)

Habarlaşmak üçin : 16 :30 - 19h30, tel : 27 08 60

Çap edilen 14/04/2015

Sahypanyň ýokarysy