Fransuz diliniň DELF we DALF synaglary [fr] [ru]

Türkmenistandaky Fransuz Instituty size 16-njy iýuldan başlap bir hepdäň dowamynda DELF we DALF synaglaryny tabşyrmaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistandaky Fransuz Instituty size 16-njy iýuldan başlap bir hepdäň dowamynda DELF we DALF synaglaryny tabşyrmaga mümkinçilik berýär.

A1 derejeden C1 dereja çenli, ulular üçin we okuwçylar üçin ýöriteleşdirilen, DELF we DALF synaglary size fransuz dili derejäňizi barlamaga we Fransiýanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilýän diplomy almaga mümkinçilik beryär. Bu diplom size Fransiýada okamak ýa-da işlemek isleseňiz, ýa-da öz bilim derejäňizi tassyklatmak isleseňiz, peýdaly bolup biler.

6-njy iýula çenli dowam edýän ýazylyşyk ýa-da goşmaça maglumat üçin 27-08-60 nomere Duşenbeden Anna çenli sagat 15.00-19.00 aralygynda jan edip bilersiňiz.

Çap edilen 15/11/2018

Sahypanyň ýokarysy