Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary [fr] [ru]

Tomus geldi ! Pursatdan peýdalanyp fransuz dilini öwreniň !

Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary 2-nji iýulda başlanar we ýazylyşmaga howlugyň !

Iýul aýynyň dowamynda, her gün Duşenbeden Şenbä çenli, bu sessiýa size fransuz dilini intensiw ýagdaýda öwrenmäge başlamaga ýa-da kämilleşdirmäge mümkinçilik berer.

Ýazylyşyk ýa-da goşmaça maglumat üçin Kurslar boýunça sekretara 27-08-60 nomere Duşenbeden Anna çenli sagat 15.00-19.00 aralygynda jan edip bilersiňiz.

Haçan ?
2-nji iýuldan 28-nji iýula çenli.

- 48 sagat dil kurslary. Ulular we okuwçylar üçin Duşenbeden Şenbä çenli günde 2 sagat
- 24 sagat dil kurslary. Çagalar üçin Duşenbeden Şenbä çenli günde 1 sagat

Çap edilen 13/09/2018

Sahypanyň ýokarysy