Gürrüňdeşlik agşamy [fr] [ru]

Siz fransuz dilinde erkin gürlemek isleýärsiňizmi? Siz alan bilimiňizi tejribe arkaly ösdürmek isleýärsiňizmi? Siz fransuz mugallymlary bilen gürleşmek we pikir alyşmak isleýärsiňizmi?

Onda, biziň gürrüňdeşlik agşamymyza gatnaşmaga geliň

Hepdäniň çarşenbe we penşenbe güni sagat 18.30-19.30 aralygynda Türkmenistandaky Fransuz Instituty sizi gürrüňdeşlik sapaklaryna çagyrýar.

Bu gürrüňdeşlik agşamlaryny Ann we Silwi alyp bararlar.

Ilkinji gürrüňdeşlik agşamy 30-njy noýabrda sagat 18.30-da başlaýar.!

giriş tölegsiz
(Institutyň talyplary we mediatekamyzyň agzalary üçin)

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 20/12/2017

Sahypanyň ýokarysy