Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropa Bileleşiginiň stendinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işleri ministri jenap Meredowyň garsy alynmagy (şenbe güni, 18-nji fewral) [fr] [ru]

Şenbe güni, 18-nji fewralda Aşgabatda bellenen « Diplomatik işgärleriniň güni » mynasybetli, Daşary işleri ministrliginiň ýanyndaky Halkara aragatnaşyklary instituty « Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty : parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk » atly ylmy maslahaty gurnady. Ylmy maslahatda Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň gurnan kiçi sergisi görkezildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işleri ministri, Onuň Alyhezreti jenap Raşid Meredowyň görmäge gelen, Ýewropa Bileleşiginiň stendinde Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy wekillik etdi.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 29/08/2017

Sahypanyň ýokarysy