Iş wagty [fr] [ru]

1. KONSULLYK MESELELERI:

Duşenbe, çarşenbe we anna günleri 14.00-dan 16.00-a çenli

Sişenbe we penşenbe günleri 10.00-dan 12.00-a we 14.00-dan 17.00-a çenli

Duşuşyk hakda telefon arkaly öňünden habarlaşyp :

+ 993 12 36 35 50

2. Wizalar:

Wiza bölümi duşenbe, çarşenbe we anna günleri kabul edýär :

10.00-12.00 : wiza üçin resminamalary DOLY dosýe tabşyrmak (pasportlaryň originallary) DIŇE ÖŇÜNDEN ÝAZYLMA BOÝUNÇA

DUŞUŞYK ÜÇIN ÝAZYLMA : duşenbe, çarşenbe we anna günleri sagat 9:30 - 10:00 aralykda

Wiza soraýanlar öňünden, diňe tabşyrjak güni üçin, gelmeli wagty görkezilen biledi çekmelidirler. Biledi konsullyk bölüminiň okoşkosynda sagat 9:30 à 10:00 aralykda her bir ýüz tutýan adymyň pasportyny görkezip alyp bolýar.

15.00-16.00 : pasportlary yzyna almak we konsultasiýalar

Ýadladýarys: Biometrik maglumatlary takyklamak üçin resminamalar tabşyrylanda wiza soraýan adamyň hut özi gelmelidir.

Çap edilen 24/06/2014

Sahypanyň ýokarysy