Kinoklub [fr] [ru]

Siz fransuz filmlerini halaýarňyzmy?

Her aýyň ikinji şenbe güni Türkmenistandaky Fransuz Instituty sagat 15-de fransuz dilinde filmleri hödürleýär.

Birinji görkezilişde 16-njy dekabrda sagat 15-de Aleksandr Koffryň "Aýazbaba" atly filmini hödürlener

Filmler fransuz dilinde.

Film tamamlanandan soň söhbetdeşlik görnüşinde dowam eder.

Çap edilen 16/03/2018

Sahypanyň ýokarysy