Salgylar [fr] [ru]

Gyssagly wagtda telefon nomerler : (993 12) 36 35 50
Ilçihananyň faksy : (993 12) 36 35 46
Iş wagty we iş gün däl günler

Giriş Ilçihananyň gapysyndan sähelçe daşlykda ýerleşýän ikinji gapydan.

Ilçihananyň iş günleri:
Duşenbe we çarşenbe günleri aralykda sagat 9:00-dan 13:00-e we sagat 14:00-den 18:00-e çenli
Anna günleri sagat 9:00-dan 13:00-e we sagat 14:00-den 16:30-a çenli.

JPEG - 100.7 ko

Çap edilen 23/08/2018

Sahypanyň ýokarysy