Salgylar [fr] [ru]

Adres :
35, кöç. 2029 (Esgerler)
744000 Aşgabat

Gyssagly wagtda telefon nomerler : (993 12) 36 35 50
Ilçihananyň faksy : (993 12) 36 35 46
Konsulstwonyň faksy : (993 12) 36 36 40

Iş wagty we iş gün däl günler

Wiza bölümi duşenbe, çarşenbe we anna günleri sagat 10-dan 12 aralygynda işleýär.

Giriş Ilçihananyň gapysyndan sähelçe daşlykda ýerleşýän ikinji gapydan.

Ilçihana sagat duşenbe, anna günleri aralykda 9-dan 13-e we sagat 14-den 18-e çenli işleýär.

Ilçihananyň işlemeýän günleri :

Taze ýyl baýramy Sişenbe, 1-nji ýanwar
Baýdak baýramy Penşenbe, 19-njy février
Aýal gyzlar baýramçylygy Anna, 8-nji mart
Bahar baýramy Penşenbe , 21-nji mart
Bahar baýramy Anna, 22-nji mart
Pasha baýramy Duşenbe, 1-nji aprel
Zähmet güni Çarşenbe, 1-nji maý
Asmana göterilme güni
we 1941-1945 Ýeňiş güni Penşenbe , 9-njy maý
Ýatlama güni, 1948-njy ýylyň ýer titremesinde wepat bolanlary
hatyralama bellemeli
Türkmen milli baýramçylygy Duşenbe, 28-nji oktýabr
Türkmen milli baýramçylygy bellemeli
Gurban Baýramy bellemeli
1918-nji ýyldaky Ýaraşyk güni Duşenbe, 11-nji noýabr
Roždostwo baýramy Çarşenbe, 25-nji dekabr

Просмотреть увеличенную карту

JPEG - 100.7 ko

Çap edilen 24/12/2012

Sahypanyň ýokarysy