Salgylar [fr] [ru]

Gyssagly wagtda telefon nomerler : (993 12) 36 35 50
Ilçihananyň faksy : (993 12) 36 35 46
Iş wagty we iş gün däl günler

Giriş Ilçihananyň gapysyndan sähelçe daşlykda ýerleşýän ikinji gapydan.

Ilçihana sagat duşenbe, anna günleri aralykda 9-dan 13-e we sagat 14-den 18-e çenli işleýär.

JPEG - 100.7 ko

Çap edilen 11/07/2017

Sahypanyň ýokarysy