Türkmenistandaky Fransiýanyň Ilçihanasynyň organigrammasy [fr] [ru]

Fransua DELAUS
Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçi

Ilçiniň orunbasary

Missiýanyň Başlygynyň kömekçisi

Dilden we ýazmaça terjimeçi

Administratiw umumy bölüm

Hasapçy

Hyzmatdaşlyk we medeni işleri boýunça bölüm

Hyzmatdaşlyk we medeni işleri boýunça geňeşçi, Türkmenistandaky Fransuz Institutyň direktory

Medeni attaşe, Türkmenistandaky Fransuz Institutyň Baş sekretary

Ykdysady bölümi

Ykdysady we söwda meseleleri boýunça geňeşçi (rezidensiýasy Bakuda)

Goranmak missiýasy

Harby attaşe (rezidensiýasy Moskwada)

Içeri howpsuzlyk boýunça missiýa

Içeri howpsuzlyk boýunça Attaşe (rezidensiýasy Kabulda)

Çap edilen 29/08/2017

Sahypanyň ýokarysy