Türkmenistandaky Fransiýanyň Ilçihanasynyň organigrammasy [fr] [ru]

Fransua DELAUS
Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçi

Birinji geňeşçi

Missiýanyň Başlygynyň kömekçisi

Dilden we ýazmaça terjimeçi

Konsullyk bölümi

Konsul

Wiza we Fransuzlaryň administrasiýa boýunça işgäri

Wiza we Fransuzlaryň administrasiýa boýunça işgäri

Hyzmatdaşlyk we medeni işleri boýunça bölüm

Hyzmatdaşlyk we medeni işleri boýunça geňeşçi, Türkmenistandaky Fransuz Institutyň direktory

Medeni attaşe, Türkmenistandaky Fransuz Institutyň Baş sekretary

Ykdysady bölümi

Ykdysady we söwda meseleleri boýunça geňeşçi (rezidensiýasy Bakuda)

Goranmak missiýasy

Harby attaşe (rezidensiýasy Moskwada)

Çap edilen 15/09/2016

Sahypanyň ýokarysy