Turkmen suratkesi Bayram Nuryyewin Sergisinin Açylysy [fr] [ru]

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy we Fransuz medeni merkezi sizi hormat bilen türkmen suratkeşi Baýram Nuryýewiň 2015-nji ýylyň 8-nji maýynda Fransiýanyň Türkmenistandaky medeni merkeziniň kiçi sergiler zalynda geçiriljek sergisiniň açylyş dabarasyna çagyrýarlar.

Sergi 29-njy maýa çenli dowam eder.

JPEG

JPEG

JPEG

Adresimiz: Aşgabat şäheri, 1940-njy köçesi (Torgowaýa) 1/12
Tel : 27 08 60

Çap edilen 25/08/2017

Sahypanyň ýokarysy