Tanyşma [fr]

Hyzmatdaşlyk üçin Ilçihana, Türkmenistanyň paýtagtynda ýeke-täk ýewropa medeni instituty bolan Türkmenistandaky Fransuz Instituty daýanýar.

Fransuz dilini öwretmekden başga Türkmenistanyň Fransuz Instituty bütin ýylyň dowamynda medeni çäreleri gurnaýar : kino festiwaly, sergiler, konsert, Frankofoniýa baýramy, studiýalar.

Onuň mediatekasynda internede girip bolýar we ol ýerde pikir alyşmak, hem-de Fransiýa we onuň edebiýaty barada öwrenip bolýar.

Fransiýada okuwlaryny dowam etmek üçin her ýylda birnäçe türkmen talyplary stipendiýalar alýarlar.

Çap edilen 04/08/2015

Sahypanyň ýokarysy